Monday LearningГрафички дизајн

Вовед во графички дизајн и лого дизајн со Кирил Гагачев

Со над 30 години работно искуство и неколку награди на конкурси за лого дизајн, Кирил Гагачев овојпат дел од своето знаење ќе го пренесе на учесниците на тренинг програмата за графички дизајн во Monday Learning. Неговото професионално искуство во работа со различни брендови и препознатливоста...

За програмата за графички дизајн во Monday Learning – Битола

Индустријата за графички дизајн се смета за индустрија заснована на компетенции кои можеш да ги покажеш во портфолио. За добро портфолио потребни се длабоки разбирања на повеќе аспекти од графичкиот дизајн. Тренинг програмата во Monday Learning е креиранa да ги развие и обработи клучните аспекти...